Dự báo thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:08

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.75 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

3.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Cống