Thời tiết Sông Công - Thái Nguyên theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

87%

T7 01/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

91%

CN 02/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Sông Công

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

2.66

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sông Công