Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên 20 ngày tới


Lượng mưa Sông Công - Thái Nguyên 20 ngày tới

Thời tiết Sông Công

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.05 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sông Công