Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:53
CN 24/09
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  1.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
T2 25/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.4%
 • Lượng mưa
  9.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  5.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.6%
 • Lượng mưa
  4.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Sông Công - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Sông Công

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sông Công