Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.1%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.7%
 • Lượng mưa
  3.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.9%
 • Lượng mưa
  1.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.1%
 • Lượng mưa
  2.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
CN 12/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.5%
 • Lượng mưa
  2.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Sông Công - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Sông Công

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.67

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sông Công