Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

22°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:18 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:19 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:19 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:20 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên 30 ngày tới


Lượng mưa Sông Công - Thái Nguyên 30 ngày tới

Thời tiết Sông Công

mây rải rác

21°

mây rải rác

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.82 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sông Công