Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên 15 ngày tới

Lượng mưa Sông Công - Thái Nguyên 15 ngày tới

Thời tiết Sông Công

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.34 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

1.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sông Công