Dự báo thời tiết Phổ Yên - Thái Nguyên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 10 ngày tới

Lượng mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 10 ngày tới

Thời tiết Phổ Yên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.1 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phổ Yên