Dự báo thời tiết Phổ Yên - Thái Nguyên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:32 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:30 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:28 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:28 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 20 ngày tới


Lượng mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 20 ngày tới

Thời tiết Phổ Yên

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.2 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

6.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phổ Yên