Dự báo thời tiết Phổ Yên - Thái Nguyên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

27°/24°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 15 ngày tới

Lượng mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 15 ngày tới

Thời tiết Phổ Yên

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

76%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.73 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

2.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phổ Yên