Dự báo thời tiết Phổ Yên - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  7.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.6%
 • Lượng mưa
  5.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.6%
 • Lượng mưa
  3.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/21.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.4%
 • Lượng mưa
  4.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  4.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Phổ Yên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phổ Yên