Thời tiết Phổ Yên - Thái Nguyên theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

29°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.85 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

86%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.772 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.87 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

90%

T6 09/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.255 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

3.96 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.177 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.77 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.443 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.411 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.609 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.958 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

5.785 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

5.802 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phổ Yên - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Phổ Yên

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

29°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phổ Yên