Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.6%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T3 03/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:43
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T5 05/10
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55%
 • Lượng mưa
  2.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41
T6 06/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.1%
 • Lượng mưa
  15.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đại Từ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đại Từ