Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đại Từ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:08

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.72 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đại Từ