Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
0.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đại Từ

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 42°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

56%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.58 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đại Từ