Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đại Từ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:37

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đại Từ