Thời tiết Huyện Đại Từ - Thái Nguyên theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.287 km

UV

7.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.494 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

88%

T4 07/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.24 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

91%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.291 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đại Từ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đại Từ