Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.1%
 • Lượng mưa
  3.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.8%
 • Lượng mưa
  0.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:49
T6 10/02
mây đen u ám
21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.5%
 • Lượng mưa
  0.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  8.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:50
CN 12/02
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.65

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Phụ