Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.3%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.5°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T2 12/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.5%
 • Lượng mưa
  1.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T3 13/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  3.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T4 14/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  10.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:35
T5 15/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Phụ