Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
7.29 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
6.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:10 pm

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.19 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

8.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Phụ