Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.37 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Phụ