Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:43 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:44 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:45 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:45 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:46 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:46 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ

bầu trời quang đãng

13°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:43

Thấp/Cao

13°

/

20°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Phụ