Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
6.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
7.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
7.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

71%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.58 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

5.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Phụ