Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.359 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.662 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.748 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.035 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.84 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.564 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

97%

T5 28/09
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.335 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.74 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.442 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

2.72 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

1.62 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.715 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

3.556 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.394 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8.538 km

UV

7.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.063 km

UV

6.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.367 km

UV

4.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

93%

T6 29/09
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.662 km

Gió

3.93 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Phụ