Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:07 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:07 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:07 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:07 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bến Cầu

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:06

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bến Cầu