Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bến Cầu

bầu trời quang đãng

38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

5.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bến Cầu