Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  1.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/39°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:06
T2 03/04
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  4.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:06
T3 04/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.5%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:06
T4 05/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.6%
 • Lượng mưa
  4.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:06
T5 06/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/38.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  7.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bến Cầu

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:06

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bến Cầu