Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bến Cầu

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.16 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bến Cầu