Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bến Cầu

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:19/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

42%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.45 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:19 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bến Cầu