Thời tiết Huyện Bến Cầu - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.94

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.78

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.58 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.65 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.09 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.32 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

65%

CN 21/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.69

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.36

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.39

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.49 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.48 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.33 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

60%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bến Cầu - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bến Cầu

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

41°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.85 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bến Cầu