Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  5.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:44
T4 07/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.3%
 • Lượng mưa
  3.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:44
T5 08/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  22.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.67

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu