Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:15 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

06:06/18:15

Thấp/Cao

21°

/

35°

Độ ẩm

20%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.02 km/h

Điểm ngưng

UV

1.7

Bình minh / Hoàng hôn

6:06 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu