Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.4°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.5%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T4 08/02
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18.3%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T5 09/02
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/19.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:58
T6 10/02
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:59
T7 11/02
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.7°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu

mây rải rác

17°

mây rải rác

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

06:39/17:57

Thấp/Cao

17°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:39 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu