Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.5%
 • Lượng mưa
  1.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:52
T3 03/10
mây rải rác
29°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:51
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:50
T5 05/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  3.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:49
T6 06/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  5.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:52

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu