Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
0.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
0.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu