Thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

97%

T4 07/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

95%

T5 08/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu