Dự báo thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
6.63 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:02 pm

Gió
6.9 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:02 pm

Gió
6.9 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:02 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
6.49 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
7.6 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
9.66 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
7.72 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
9.51 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
8.88 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
6.73 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
6.89 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Hà

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:01

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.76 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hà