Dự báo thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/18:04
T7 01/04
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.4%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/18:04
CN 02/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.6%
 • Lượng mưa
  0.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/18:05
T2 03/04
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  3.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:05
T3 04/04
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.4%
 • Lượng mưa
  7.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Hà

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:04

Thấp/Cao

19°

/

26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hà