Dự báo thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:34 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

Gió
7.11 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:30 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:29 pm

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:28 pm

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:27 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:27 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:26 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:25 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:24 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:23 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:23 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:22 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Hà

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:38

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.45 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hà