Dự báo thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
5.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
4.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
5.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
6.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
6.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
5.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
7.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
8.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
8.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
6.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Hà

bầu trời quang đãng

10°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

10°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

44%

áp suất

Áp suất

1022 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.3 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

-2°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hà