Dự báo thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:34 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
7.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

Gió
7.38 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

Gió
6.69 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Hà

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:39

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hà