Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:02
T7 25/03
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:02
CN 26/03
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.9%
 • Lượng mưa
  1.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:03
T2 27/03
mưa vừa
20°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  16.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.2°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:03
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.4°/19.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.6°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cô Tô

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:02

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cô Tô