Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

29°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
4.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
4.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cô Tô

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.56 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:08 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cô Tô