Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

23°/15°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
11.2 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
9.71 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
9.25 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.99 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.17 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.93 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cô Tô

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cô Tô