Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:38 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:39 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:40 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:40 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:41 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:41 pm

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:42 pm

Gió
7.53 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:43 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:43 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:44 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cô Tô

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:38

Thấp/Cao

/

20°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

-1°

UV

8.4

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cô Tô