Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  5.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.6%
 • Lượng mưa
  8.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  14.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Cô Tô

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cô Tô