Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:02 pm

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
7.9 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
6 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:11 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:12 pm

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Cô Tô

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:02

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.43 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

5.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cô Tô