Thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.864 km

UV

6.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.199 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

86%

T4 07/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.934 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

87%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quảng Trạch

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Trạch