Dự báo thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:08 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Trạch

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:05

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.02 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Trạch