Dự báo thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Trạch

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:24/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.31 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:24 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Trạch