Dự báo thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:04
T5 23/03
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:04
T6 24/03
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T7 25/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.6%
 • Lượng mưa
  1.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
CN 26/03
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.6%
 • Lượng mưa
  5.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Trạch

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.81 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Trạch