Dự báo thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  11.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46
T5 28/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  21.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T6 29/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T7 30/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49%
 • Lượng mưa
  1.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
CN 01/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  0.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Trạch

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:46

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Trạch