Dự báo thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:08 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:08 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:09 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:09 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:09 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:09 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:09 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:10 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Trạch

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.81 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Trạch