Thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

94%

T7 01/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.67

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

93%

CN 02/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Đồng Hới

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Hới