Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:08 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:08 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:09 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:09 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:09 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:09 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:09 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:10 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:10 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 20 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:06

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.2 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Hới