Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
6.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 15 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.01 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Hới