Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55%
 • Lượng mưa
  2.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:06
T7 01/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.4%
 • Lượng mưa
  2.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:06
CN 02/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.8%
 • Lượng mưa
  1.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:06
T2 03/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.7%
 • Lượng mưa
  1.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:06
T3 04/04
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:06

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.04 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Hới