Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
29°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.6%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:42
T3 03/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.3%
 • Lượng mưa
  3.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:41
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  3.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:40
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  3.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:39
T6 06/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.5%
 • Lượng mưa
  3.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:42

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Hới